top

Knjige, brošure, časopisi, katalozi

knjiga je čovekov najbolji prijatelj

Rival Copy radi pripremu za štampu i samu štampu knjiga, brošura, časopisa i kataloga. Kod nas se može raditi i manji tiraž.

knjige, brošure, časopisi, katalozi
Naši dizajneri će Vam, u slučaju izrade brošura predložiti format i način savijanja dokumenta.