top

Izrada identifikacionih kartica, print card

ID kartice, da se zna ko je ko u firmi

Identifikacione kartice su čest način za identifikaciju zaposlenih u većim firmama, bankama, javnim preduzećima. Radimo ih u koloru, a posedujemo nekoliko vrsta kartica koje se razlikuju po izgledu i načinu kačenja.

identifikacione (id) kartice
Kartice osim podataka i logotipa mogu da imaju i fotografije zaposlenih lica, što radimo po zahtevu.

NOVO! Print card - štampa plastičnih kartica

Podignite Vaše poslovanje na viši nivo uvođenjem plastičnih kartica za identifikaciju zaposlenih, poklon karticama za veće kupce, loyalty karticama, članskim karticama itd.

plastične (PVC) kartice
Štampane plastične (PVC) kartice su novost u našem programu. Kod nas možete dobiti štampane plastične kartice po Vašoj ideji i dizajnu ili se oslonite na naše dizajnere. Plastične kartice se nakon štampanja plastificiraju mat ili sjajnom plastifikacijom.
Pored kolor štampe teksta i fotografija na karticama, ovde se može dobiti i sledeće:
  • Embosiranje termalnom štampom - utiskivanje/istiskivanje teksta koji se zatim može premazati crnom, belom, zlatnom ili srebrnom bojom. Vrši se samo sa jedne strane kartice, max. visina teksta je 5mm.
  • Štampanje aluminijumskom folijom - na karticu se nanosi folija izabrane boje (zlatna, srebrna, crvena, plava, roza, žuta) kojom može da bude iscrtan logotip firme, naziv, ili neki efekat po želji.
  • Potpisna traka je dostupna u bilo kojoj veličini, obliku ili broju (uglavnom se koristi za potpis, upis podataka ili beleške).
  • Magnetna traka sa 3 linije koje se koriste za snimanje podataka koji se zatim iščitavaju provlačenjem kartice kroz POS terminal. Mi Vam možemo inkodirati podatke u zavisnosti od Vaše potrebe.
  • Scratch-off folija može biti na jednom ili više mesta na kartici i može da sakrije određeni kod ili dobitak koji će korisnik kartice videti kada ogrebe foliju.