top

Katovanje folije

za brendiranje izloga, štandova, vozila, podnu grafiku, reklamne panoe...

Katovanje folije je postupak sečenja folije prema vektorskom crtežu, posebno dobar za potrebe brendiranja izloga, štandova, vozila, za reklamne panoe, podnu grafiku. Ova tehnika je pogodna i kada se radi o malim tiražima. U slučaju katovanja folije prema Vašem crtežu, posebno u slučaju kada se radi o crtežima u više boja, potrebno je da se crtež obradi za katovanje. Svaka boja se katuje posebno.
Iz navedenog razloga, katovanje se nekad ne može odraditi odmah, već tek nakon obrade crteža.

Brendiranjem izloga katovanim PVC folijama dobijate reklamu koja je dugotrajna, odlično trpi vremenske (ne)prilike, ne bledi vremenom.

Osim kolor PVC folija, imamo i poluprovidne folije raznih dezena, kojima se može dobiti neprovidan izlog koji propušta svetlost u lokal.

preslikači za majice

Katovanje folija je tehnika štampe na tekstilu koja je veoma isplativa. Kao i kod brendiranja folijama, preslikači za tekstil mogu biti u više boja. Prilično su dugotrajni (u odnosu na direktno štampanje na tekstil) jer se pranjem tekstila folija ne ispira. Folija se termotransferom prenosi na tekstil.

Preslikače za tekstil radimo od dve vrste transfer folija:

katovanje folije
Dostavite nam Vašu pripremu u vektorskom obliku ili bilo kakav rad koji ćemo mi da pripremimo za Vas i iskatujemo foliju.