top

Ekološki pečati

Dizajn i izrada ekoloških pečata

Ekološki pečati su pečati nove generacije, čije je kućište izrađeno od ekološki prihvatljivih materijala i koji su proizvedeni u potpunosti poštujući standarde očuvanja životne sredine i smanjene emisije CO2. Osim razlike u kućištu, tehnologija izrade samog pečata je drugačija, izrađuje se kao rasterska slika, za postizanje odličnog otiska potreban je znatno slabiji pritisak na pečat u odnosu na klasične pečate. Ekološki pečati daju oko 20.000 otisaka bez dodavanja boje. Osim pečata, kod nas možete dobiti i faksimil svojeručnog potpisa, štambilje svih vrsta.

ekološki pečat
Ekološke pečate izrađujemo u nekoliko standardnih dimenzija, pravougaone i okrugle.
Pored ekoloških, izrađujemo i klasične pečate.