top

Daktilografske usluge

Daktilografske usluge, prelom teksta i grafike, priprema za štampu

Rival Copy pruža daktilografske usluge - unos ili prekucavanje teksta, pravljenje tabelarnih proračuna i prezentacija sastavljenih od slajdova.
Pored unosa teksta, radimo i prelom unetog teksta, pripremu za štampu knjiga, brošura, časopisa, seminarskih i maturskih radova i bilo kojeg drugog tekstualno-grafičkog dokumenta.
Dokumenta koja Vam mi napravimo dobićete na željenom mediju u izabranom formatu.

daktilografske usluge
Donesite rukopis Vašeg dokumenta, ili nacrt za izradu tabele / grafikona ili prezentacije i napravićemo Vam najpovoljnije rešenje.
Naše osoblje je stručno, obučeno za rad u svim standardnim kancelarijskim programima i programima za tehničko crtanje, ilustraciju i obradu fotografije.